LAZERLİ İZ TAKİBİ

Kaynak uygulamalarında, kaynağın düzgün yapılabilmesi için kaynak torcu ile kaynak ağzının belirlenen pozisyonda ilerlemesi gerekmektedir. Operatörden kaynaklanan, kaynak yapılacak malzemenin kayması veya profilin eğimli olması vs. nedenlerle kaynak ağzı ve kaynak torcunun uyumu bozulabilir. Bu bozulma malzemenin fireye dönüşmesine, istenmeyen tamiratlara, kalitenin düşmesine ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kaynak torcunun önüne eklenecek lazer sensör vasıtasıyla taranan profilden alınan verilerin bilgisayar ortamında işlenmesiyle, kaynağın otomatik olarak takibinin yapılması sağlanır. Temassız iz takip sistemi kaynak yolunda oluşan farklılıkları çok yüksek hassasiyetlerle hissederek, kaynak torcunun pozisyonunu otomatik olarak ayarlar.

KABİLİYETLERİMİZ
Image

SeamTraC

Otamatik olarak takip edilebilecek kaynak ağızlarına örnek modellerin bazıları yukarıda görülmektedir

Ar-Ge çalışması firmamızca yapılmış uygulamamızda,kaynak işlemi esnasında operatör müdahalesine ihtiyaç duyulmadan kaynak takibi otomatik olarak yapılmaktadır. SeamTraC lazerli iz takibi sistemi, mühendislerimiz tarafından değişik uygulamalara adapte edilebilir ve farklı algoritmalar geliştirilebilir. SeamTraC kaynak ağzını otomatik olarak takip eder. SeamTraC kaynak ağzını tespit eder ve kaynak sistemine yatay ve düşük eksenlerde düzeltme komutları göndererek kaynak torcunun mükemmel şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Avantajları

  1. Yüksek Hassasiyet
  2. Yüksek Verimlilik
  3. Yüksek Doğruluk
  4. Fire ve Tamirde Azalma
  5. Yüksek Kalite
UYGULAMALAR
Image

Yüksek doğruluk ve yüksek hassasiyete sahip SeamTraC lazerli kaynak izi takip sistemimiz ile kaynak ağzı ve kaynak izlerini otomatik olarak takip edebilirsiniz.

SeamTraC bir STC Çözümüdür